Rysáit Coctel Coriandrum

Pan fydd gennych chi fodca organig wych , mae arnoch angen coctel ffres neu ddau drawiadol, neu ffres sy'n ei alluogi i ddisgleirio. Dyna'r achos gyda Vodca Organig Square One a'r coctelau Coriandrum a Synhwyraidd Organig.

Mae yna lawer o bethau i garu am y ddau ryseitiau hyn. Maent yn ffres, yn adfywiol ac wedi'u cynllunio i wneud i chi deimlo'n dda am ysgogi mewn coctel gwych. Mae pob un ohonynt angen neithdar cartref, y mae'r ddau yn hawdd i'w gwneud a dylent chwarae mewn unrhyw dueddiadau DIY sydd gennych.

Gweinwch y diodydd hyn mewn brws gwanwyn neu barti haf a mwynhewch adweithiau eich gwesteion!

Rysáit Coctel Coriandrum

Mae blas llysieuol y coriander yn disgleirio yn y coctel hwn sy'n cynnwys Vodca Organig Square One. Fe'i crewyd gan Alberta Straub o Coctelau ar y Fly.

Mae'r Coriandrum yn defnyddio neithdar syml â chorindr trwy fwydo agar-neithdar â hadau coriander (rysáit isod). Er y gellid defnyddio surop syml yn lle'r neithdar, mae'n tueddu i gynhyrchu coctel sydd bron yn rhy melys ac yn groes i sbeis y coriander.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Arllwyswch y fodca , y rhyfel, y neithdar, a'r chwistrellwyr i mewn i gysgwr coctel wedi'i lenwi â rhew.
 2. Ysgwydwch am 30 eiliad.
 3. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.
 4. Garnwch ychydig o hadau coriander a chwistrell lemwn.

Sut i Wneud Neithdar y Coriander

Cynhwysion:

Paratoi:

 1. Coginiwch hadau coriander a dŵr ar wres isel iawn am 30 munud.
 2. Tynnwch o'r gwres.
 1. Ychwanegwch nectar agave (gellir defnyddio surop syml ) a chymysgu'n dda.
 2. Gadewch i chi serth am ychydig oriau a phrofi am flas.
 3. Pan gyflawnir y blas a ddymunir, chwiliwch yr hadau a'r botel.
 4. Storwch mewn oergell.

Rysáit Coctel Sgwrs Unig Sgwâr Un

Mae'r coctel minty ffres hwn yn gyflenwad perffaith i driniaeth sba, hyd yn oed os yw'r sba yn eich cartref eich hun.

Mae'n gocktail wych arall sy'n cynnwys Vodca Organig Square One. Yn yr achos hwn, caiff ei baratoi gyda gwirod maraschino a Nectar Sba (wedi'i wneud o giwcymbr, neithdar agave a sinsir). Mae'r cyfuniad yn creu coctel adfywiol cymhleth a fydd yn creu argraff ar unrhyw un.

Canol yr haf yw'r amser perffaith i greu'r coctel hwn, gan ddefnyddio cynhwysion ffres yn syth o'r ardd .

Cynhwysion:

Paratoi:

 1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgwr coctel wedi'i llenwi â rhew, gan ychwanegu ychydig o ddarnau o giwcymbr o'r neithdar sba.
 2. Ysgwyd yn egnïol am 1 munud.
 3. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.
 4. Addurnwch gyda slice ciwcymbr neu doriad lemwn.

Sut i Wneud Nectar y Sba

Cynhwysion:

Paratoi:

 1. Rhowch y cynhwysion mewn jar wydr.
 2. Ewch i gyfuno.
 3. Gorchuddiwch a gadael i chi sefyll dros nos yn yr oergell er mwyn caniatáu i flasau briodi cyn eu defnyddio.
 1. Storwch mewn oergell.

(Ryseitiau o Vodka Square One)

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 156
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 5 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)