Rysáit Rostio Pot Cig Eidion Clasurol

Er gwaethaf ei enw, nid yw rhostio pot wedi'i rostio mewn gwirionedd, mae'n braised. Mae Braising yn fath o goginio gwres lleith sy'n torri meinweoedd cysylltiol mewn toriadau anodd o gig, gan eu gadael yn dendr ac yn ffyrnig.

Nid yw Braising ynddo'i hun yn rhoi'r crib allanol blasus, brown , sy'n gwneud dulliau coginio gwres sych fel rhostio cig, felly rydyn ni'n ei roi ar y stovetop gyntaf.

Ar gyfer y rysáit hwn, bydd angen ffwrn neu brazier mawr o'r Iseldiroedd - un sy'n ddigon mawr i ddarparu ar gyfer y cig a'r stoc, ac yn ddiogel ar gyfer y stovetop a'r ffwrn. Gwnewch yn siŵr fod ganddo gopi tynn, hefyd.

Fe allech chi hefyd wneud y pot hwn wedi'i rostio mewn crockpot. Rhowch y cig yn unig fel y'i disgrifir, yna ychwanegwch y llysiau, cig, tywallt, a stoc i'r crockpot a choginiwch yn uchel am 4 i 5 awr neu nes bod y cig yn dendr. Mae'n helpu i gynhesu'r stoc ar y stovetop gyntaf.

Un o'r toriadau gorau o gig i'w ddefnyddio ar gyfer gwneud y rhostyn pot hwn yw rhost clasurol 7-asgwrn .

Gweler hefyd: Sut i Gig Braise .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 300 ° F (150 ° C).

 1. Mewn ffwrn trwm neu haenarn trwm, haearn bwrw, gwreswch yr olew dros wres uchel, yna ychwanegwch y cig a'i ewch yn drylwyr, gan ddefnyddio pâr o dynniau i'w droi. Pan fo crib brown braf wedi datblygu ar bob ochr y cig, ei dynnu o'r sosban a'i osod o'r neilltu.

  TIP: Er mwyn gwella brownio'r cig, tynnwch y lleithder dros ben â thywelion papur glân cyn ei olchi.
 2. Ychwanegwch y moron, yr seleri, y winwns a'r garlleg i'r pot a'u coginio am 5 munud, neu hyd nes bod y nionyn yn drawsglyd.
 1. Nawr dychwelwch y cig i'r pot ac ychwanegwch y tomatos, y stoc, y dail bae, y teim, a'r pupur. Gwreswch ar y stovetop nes bod yr hylif yn dod i ferwi, yna gorchuddiwch â chaead dynn a throsglwyddo'r cyfan i'r ffwrn.
 2. Coginiwch 4-5 awr neu hyd nes bod y cig yn dendr.
 3. Tynnwch y pot o'r ffwrn a gadael y cig yn yr hylif bracio tra byddwch chi'n gwneud y saws.
 4. Rhowch allan o gwmpas dau gwpanaid o'r hylif bracio a'i arllwys trwy rwystr rhwyll. Trowch oddi ar unrhyw fraster o'r brig.
 5. Cynhesu'r menyn mewn sosban ar wahân, yna cymerwch y blawd yn raddol hyd at ffurflenni past. Gwreswch am ychydig funudau, gan droi, nes bod y roux yn lliw brown cyfoethog.
 6. Nawr gwisgwch yr hylif poeth i'r roux, ychydig ar y tro. Mwynhewch am tua 15 munud, yna rhowch griw rhwyll ddirwy a thymor i flasu gyda halen Kosher a phupur du ffres.
 7. Torrwch y cig ar draws y grawn , trefnwch sleisys ar blatiau cynnes, saws hael a gweini tra bo'r saws yn boeth.

Hefyd edrychwch ar y Rysáit Rost Pot Pot hwn.