Sut i Gig Braise

Cig Braising Yn ei wneud yn Dendr ac yn Syfrdanol

Eisiau dysgu sut i fagu cig? Mae Braising yn fath o goginio gwres lleith sy'n torri meinweoedd cysylltiol mewn toriadau anodd o gig, gan eu gadael yn dendr ac yn ffyrnig.

Mae'r rhan fwyaf o ryseitiau braws yn cyflogi'r un camau sylfaenol. Unwaith y byddwch chi'n dysgu pethau sylfaenol sut i fagu cig, byddwch chi'n gallu gwneud brisket eidion brais, asennau byr, asennau sbâr - yn eithaf unrhyw rysáit cig braised.

Yn olaf, oherwydd bod toriadau cig yn dueddol o fod yn rhatach, mae braising yn dechneg goginio sy'n gallu arbed arian i chi.

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: Un i bum awr.

Dyma Sut

 1. Dewiswch y toriad cywir o gig. Mae'r toriadau gorau o gig ar gyfer braising yn cael eu defnyddio'n dorri'n drwm, fel y rhai sydd o ysgwydd, coes neu rwmp yr anifail, yn ogystal â rhai sy'n cynnwys llawer o feinwe gyswllt, fel y cran, shank, brisket, a oxtail.
 2. Cynhesu'ch popty i 300 ° F.
 3. Patiwch y cig yn sych gyda thywelion papur. Bydd hyn yn eich helpu i gael crwst brown braf ar y cig yn y cam nesaf. Trimiwch unrhyw fraster gormodol.
 4. Gwreswch ychydig bach o olew mewn padell gludo-brawf-waelod-waelod-waelod neu ffwrn Iseldiroedd dros wres uchel. Pan fydd yr olew yn boeth iawn, ychwanegwch y cig. Brown y cig am funud neu ddau ar bob ochr. Tynnwch y cig o'r badell a'i osod o'r neilltu
 5. Gostwng y gwres i ganolig ac ychwanegu llysiau aromatig fel winwns, cennin, moron a seleri wedi'u torri. Fe allech chi hefyd ychwanegu ychydig o ewin o arlleg, wedi'u plicio a'u malu. Cadwch ychydig o funudau neu hyd nes bydd y llysiau'n dechrau meddalu.
 1. Rhowch y sosban gyda hylif blasus, fel stoc, broth neu win. Crafwch unrhyw ddarnau rhwyd ​​(o'r enw fond ) o waelod y sosban a dod â'r hylif i fwydydd. Bydd yr hylif hwn yn ychwanegu blas i'r brawd. Y gwres llais hir, araf, llaith yw'r ffordd orau o ysgogi toriadau anodd o gig.
 1. Dychwelwch y cig i'r pot ynghyd â rhyw fath o gynhwysyn asidig fel tomatos wedi'u tynnu . Mae'r asid yn helpu i dorri i lawr y meinweoedd cyswllt anodd yn y cig. Os gwnaethoch chi ddefnyddio gwin yn y cam blaenorol, bydd hynny'n gweithio. Ond mae tomatos bob amser yn gynhwysyn braf i ychwanegu at fraise.
 2. Gwiriwch lefel yr hylif braising. Dim ond prin y mae'r hylif yn cwmpasu'r cig. Gallwch nawr ychwanegu blasau a thwymynnau eraill, fel popcornen neu ddail bae cyfan.
 3. Dewch â'r hylif bracio yn ôl i freuddwydwr , yna gorchuddiwch y sosban gyda chaead gwyn dynn a'i drosglwyddo i'r ffwrn 300 ° F.
 4. Braise am 1 i 5 awr, yn dibynnu ar faint y cig. Ffigur tua awr y bunt.
 5. Tynnwch y sosban o'r ffwrn. I wneud saws neu grefi oddi wrth yr hylif brasio , y gors, gwnewch roucs , yna chwistrellwch rywfaint o'r hylif braising (ei straenu gyntaf) i'r roucs nes ei fod yn ei drwch. Coginiwch ar wres isel am ychydig funudau, yna tymor. Dyma fwy o wybodaeth am sut i wneud gravy .

Cynghorau

 1. Rwy'n nodi tymheredd popty o 300 ° F, ond weithiau byddaf yn mynd i 275 ° neu hyd yn oed 250 ° os oes gen i ddarn mwy o gig ac eisiau ei goginio ychydig yn hirach.
 2. Os ydych chi'n blygu shanks, gwnewch ychydig o doriadau fertigol (hy, ochr yn ochr â'r asgwrn) yn y pilen allanol fel na fydd y cig yn troi allan o siâp wrth iddo ymlacio. Mae rhai cogyddion yn hoffi cael gwared ar y bilen yn gyfan gwbl, ond mae'n llawer o waith ac nid yw'n werth ei werth. Bydd y braising hir yn eithaf diddymu'r bilen hwnnw beth bynnag.
 1. Mae brawsi'r popty orau oherwydd bod y cig wedi'i goginio â gwres anuniongyrchol. Ond os nad oes gennych bot ffres popty, gallwch dorri ar y stovetop dros wres isel. Bydd yn rhaid i chi ei wirio o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau bod yr hylif yn ffyrnig, nid yn berwi.
 2. I oeri a storio cig braised, mae'n well gadael y cig yn yr hylif braising fel na fydd yn sychu.

Ryseitiau Cig Braised:

Rhubiau Byr Braised
Braks Veal Shanks
Steak Swistir Braised
Oxtail Braised