Beth Dylwn i Dod o hyd mewn Siop Grocery Mecsico?

Bydd llawer o ryseitiau Mecsicanaidd yn galw am gig ffres, cynnyrch, ac eitemau pantry a geir yn ymarferol mewn unrhyw archfarchnad Americanaidd. Bydd eraill, fodd bynnag, yn gofyn am ymweliad â groser Sbaenaidd sy'n eiddo i'r ardal-neu o leiaf isle ryngwladol archfarchnad fawr - ar gyfer un neu ragor o gynhwysion. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i gyflwyno rhai o'r bwydydd sy'n gyffredin mewn bwyd Mecsicanaidd ond efallai nad ydych chi'n gyfarwydd â chi.

Os hoffech chi, argraffwch yr erthygl hon a'i thynnu gyda chi ar eich taith nesaf i groser Mecsicanaidd (neu ynys bwyd Sbaenaidd) yn yr Unol Daleithiau. Edrychwch o gwmpas am rai o'r eitemau a restrir yma, dim ond i deimlo'r cynhwysion hyn. Gwnewch nodiadau o bethau y credwch yr hoffech eu rhoi yn y dyfodol. Yn anad dim, teimlwch am yr eitemau a werthir yn y lle hwnnw fel y bydd y tro nesaf yn gweld cynhwysyn penodol a restrir mewn rysáit, ni fyddwch yn cael eu taflu am dolen. Wedi'r cyfan, mae yna lawer o ryfeddodau newydd a blasus i'w darganfod!