Rysáit Pasta Asparagws Bremiog Hufen

Mae berdys a asparagws tendr yn mynd yn berffaith gyda'i gilydd mewn saws gwin golau, alfredo-arddull gyda chwyn dill ffres. Mae melysrwydd y finegr balsamaidd gwyn yn ategu blas cain y berdys. Mae pupur coch wedi'i rostio yn ychwanegu daw lliw a llysiau. Gweini gyda salad ochr a bara am fwyd cyflawn. Mesurwch eich cynhwysion ymlaen llaw. Mae'r rysáit hon yn mynd gyda'i gilydd yn gyflym.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Dewch â phot mawr o ddŵr wedi'i halltu i ferwi. Ychwanegwch y pasta a'i droi i atal rhwygo. Coginiwch pasta yn ôl awgrym y gwneuthurwr, fel arfer tua 12 munud. Unwaith y bydd y pasta yn y pot, dechreuwch y berdys a'r asbaragws.

Gwreswch sgilet mawr, dwfn, trwm dros wres canolig. Pan fydd skillet yn boeth, ychwanegwch fenyn a chwistrell i wisgo'r badell. Nionyn saute nes ei feddalu, tua 2 funud. Ychwanegwch garlleg a choginiwch am 1 funud ychwanegol, gan droi'n aml.Ychwanegwch win yn ofalus, finegr balsamig, a sudd lemwn i'r winwns. Coginiwch, wrth droi, hyd nes y bydd hylif yn cael ei ostwng gan hanner. Ychwanegwch hufen trwm ac asbaragws. Cychwynnwch nes bwlio ac ychydig yn drwchus, tua 3 munud.

Ychwanegwch shrimp a choginiwch, gan droi'n aml, nes bod y berdys yn troi'n binc. Peidiwch â gorchuddio na shrimp yn dod yn rwber. Tynnwch o'r gwres a'i droi mewn pupur coch wedi'i rostio, caws Parmesan wedi'i gratio, a chwyn chwyn. Ni ddylech ei angen, ond nawr yw'r amser i flasu ac ychwanegu halen i gyd-fynd â'ch palad.

Trowch ychydig o leau o'r saws i'r pasta wedi'i goginio a'i ddraenio i'w gadw rhag cadw at ei gilydd.

Gweini berdys, asbaragws a saws dros eich hoff pasta wedi'i boethu'n boeth (duwiol yw fy hoff) ac yn addurno gyda sleisys lemwn sy'n weddill, sbigiau dail, a chaws Parmesan wedi'i gratio'n ychwanegol.

Nodiadau:

• Peidiwch ag ychwanegu olew at y dŵr coginio pasta. Bydd olew yn selio tu allan y pasta a bydd y saws yn llithro. Nid yw'r saws hwn i fod yn hynod o drwchus, fel saws caws.
• Os na allwch ddefnyddio gwin, gellir rhoi gwin di-alcohol.
• Sylwch fod finegr balsamig gwyn yn cael ei ddefnyddio yma. Bydd finegr balsamig coch traddodiadol yn difetha'r saws. Mae finegr balsamig gwyn ar gael yn rhwydd yn y siopau groser mwyaf. Os na allwch ei ddarganfod, rhowch y gwin gwyn melys ychwanegol a lleihau'r sudd lemwn i 1/2 Llwy Bwrdd.
• Gellir amnewid asparagws rhewi am ffres. Wrth ddefnyddio wedi'i rewi, dylid ei ychwanegu at y rysáit ar y diwedd gyda'r pupurau coch a'u coginio nes eu bod yn cael eu cynhesu.


• Yn sicr, fe allwch chi osod berdys llai os dymunwch. Bydd angen tua 1 bunt arnoch, gan bwyso ar ôl plicio. Bydd berdys llai yn coginio'n gyflymach, wrth gwrs, felly cymerwch ofal arbennig i beidio â'u gorchuddio.
• Fe allwch chi roi pupurau coch coch yn lle'r pupur coch wedi'i rostio. Os gwnewch hynny, ychwanegwch nhw gyda'r berdys a'r asbaragws.
• Peidiwch â rinsio'r pasta ar ôl coginio. Yn syml, ei ddraenio'n drylwyr.

Ryseitiau Awgrymir

Rysáit Risotto Selsig Baraws Bara wedi'i Byw
Baraws mewn Rysáit Saws Hufen Tomato
• Rysáit Pilaf Brenys a Corn
Rysáit Sgampi Bremys Byw
Ryseitiau Bremys Cornbread Cornbread
Rysáit Bremys Calch Ynys Prydain
Rysáit Ceviche
Rysáit Fasguccine Jambalaya
• Rysáit Pasta Chowder Bwyd y Môr
• Risbeit Risotto Selsig Eidr a Bremys

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 550
Cyfanswm Fat 22 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 313 mg
Sodiwm 454 mg
Carbohydradau 44 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 43 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)