Sut i Rewi Tair Ffatri Melys

Sut i Rewi Tatws Melys wedi'u Boiled, Baked, neu Mashed


Mae tatws melys maethlon, blasus ar gael yn ystod y flwyddyn, ac ychydig o lysiau sydd mor hyblyg. Gellir eu pobi'n gyfan neu'n cael eu defnyddio mewn prydau blasus fel gratins , bara a bisgedi , a chaserolau . Mae tatws melys hefyd yn gwneud pwdinau blasus. Dim ond ychydig o esiamplau yw pasteiod tatws melys , cacennau llaith, muffins , a chwisys melys .

Arwerthwch yn y cwymp pan fo prisiau isaf a'u rhewi wedi'u sleisio, eu cyhuddo, eu pobi, neu eu cuddio.

Os yw'ch tatws melys yn ffres iawn, yn eu gwella am oddeutu wythnos ar gyfer y blas gorau. Er mwyn eu gwella, cadwch nhw mewn ystafell awyru'n dda ar tua 80 F a tua 90% i 95% lleithder cymharol.

Sut i Rewi Tatws Melys wedi'u sleisio neu wedi'u Dicio

 1. Dewch â phot mawr o ddŵr i ferwi.
 2. Pryswch y tatws melys a'u rhoi yn y dŵr berw.
 3. Boil am tua 10 i 15 munud, nes eu bod yn dechrau bod yn dendr ond maent yn dal yn eithaf cadarn. Bydd tatws melys mawr yn cymryd mwy na chyfrwng.
 4. Tynnwch y tatws melys a'u gadael i sefyll ar dymheredd yr ystafell nes i chi oeri.
 5. Pan fydd yn ddigon oer i drin, cuddio a sleisio neu ddis.
 6. Rhowch y tatws melys mewn bagiau storio rhewgell. Tynnwch gymaint o'r aer o'r bagiau ag sy'n bosibl. Os nad oes gennych system selio gwactod, rhowch gynnig ar y dull gwellt. Caewch y bag, gan adael ychydig o agoriad ar gyfer gwellt, yna sugno cymaint o aer ag y gallwch. Gorffen gorffen y bag a'i rewi.
 1. Rhewi am hyd at 12 mis.
 2. Defnyddiwch datws melys wedi'u sleisio neu wedi'u rhewi mewn rhosenni neu stiwiau, neu mewn ryseitiau gyda siwgr brown neu surop, fel tatws melys wedi'u candied .

Sut i Rewi Tatws Melys wedi'u Byw neu Fwythau

 1. Cynheswch y popty i 375 F. Rhowch sosban pobi mawr neu ffoil ddyletswydd drwm ar lawr neu rac isaf y ffwrn.
 1. Pryswch y tatws melys, eu tynnwch mewn ychydig o leoedd gyda fforc, a'u rhoi ar y rhes yn y ffwrn wedi'i gynhesu.
 2. Pobwch y tatws melys am tua 1 i 1 1/2 awr, neu hyd nes y byddant yn dendr. Gadewch i'r tatws fod yn oer am ryw awr yn y ffwrn. Ar y pwynt hwn, gallwch chi lapio'r tatws melys wedi'u hoeri mewn ffoil a'u trosglwyddo i fagiau rhewgell i rewi cyfan.
 3. Ar gyfer cuddio, tynnwch y tatws melys wedi'u hoeri allan o'r ffwrn, lithro'r croen i ffwrdd, a rhowch y cnawd mewn powlen fawr.
 4. Rhowch y tatws melys nes eu bod yn llyfn. Gallwch ychwanegu llwy fwrdd o sudd lemwn ar gyfer pob un o'r 1 tatws o datws melys os dymunwch. Mae sudd lemwn yn helpu i atal brownio, ond nid yw'n hollol angenrheidiol.
 5. Pecyn y gymysgedd tatws melys yn fagiau; gwasgu'r bag i gael gwared ar gymaint o awyr ag y bo modd.
 6. Rhewi'r tatws melys am hyd at 12 mis.
 7. Ychwanegu melyn, surop maple, neu melysyddion eraill i datws melys wedi'u rhewi neu eu defnyddio mewn caserol , bara neu fisgedi tatws melys , pwdinau , cacennau neu gacen tatws melys.
 8. I ailgynhesu tatws melys cyfan, tynnwch y ffoil. Rewrapwch nhw mewn taflen newydd o ffoil a'u pobi mewn ffwrn 350 F am oddeutu 25 i 35 munud. Rhannwch ac ychwanegu ychydig o siwgr menyn a sinamon i'w weini.

Cynghorau