20 Ryseitiau Macaroni a Chaws uchaf

Ryseitiau Mac a Chaws ar gyfer y Popty, Stovetop, a Chogwr Araf

Macaroni a chaws yw hoff fwyd cysur pawb a gellir eu gwasanaethu fel prif ddysgl neu ddysgl ochr. Dyma wyth macaroni a ryseitiau caws gwych, o macaroni haenog a chaws a fersiwn popty araf i macaroni a chaws hufenog a chaws a chaserol mac a chaws gyda bacwn.

 1. Macaroni a Chaws Perffaith : Mae llawer o gaws Cheddar y tu mewn ac ar ben yn gwneud hyn yn faws blasus, hufenog a chaws. Gweinwch y macaroni a'r caws hwn fel prif ddysgl gyda salad neu ei weini fel dysgl ochr.
 1. Macaroni a Chaws Extra-Arbennig : Mae disgrifiad arbennig yn dda ar gyfer y macaroni a'r caws hwn, gyda chaws taty geifr, Cheddar, a Parmesan, ynghyd â chymysgedd o berlysiau. Gweini gyda tomatos wedi'u sleisio neu salad taflu am bryd arbennig, neu ei ddefnyddio fel dysgl ochr.
 2. Macaroni a Chaws Gyda Cheesau Cheddar a Boursin : Mae hwn yn flas blasus ar y macaroni a chaws pobi wedi'u pobi. Mae'r caws Boursin yn ychwanegu blas ychwanegol ac yn hyfrydwch hyfryd.
 3. Macaroni a Cheese hufen : Caws a Cheddar America, ynghyd ag hufen ychydig, yn gwneud hyn yn macaroni a chaws hufenog hufenog, ac mae briwsion croesant y croen yn gorwedd yn fawr iawn.
 4. Macaroni Jalapeno a Chaws : Yn dibynnu ar wres y pupur, gall y caser hwn gael cymaint o wres ag y dymunwch. Defnyddiwch dim ond 1/2 a allwch chi os hoffech chi fwyta maeth a chaws, neu ddefnyddio cyllylliau gwyrdd ysgafn ynghyd â llai o bupurau jalapeno. Mae jalapenos wedi'u torri'n fân yn opsiwn arall!
 1. Macroi a Chaws Brocoli Un-Pan Hawdd : Mae llawer o gaws cheddar sydyn sy'n cael eu paratoi gyda'r brocoli yn rhoi blas anhygoel y macaroni a'r caws.
 2. Caws Macaroni a Cheddar Mwg : Mae cheddar mwg yn rhoi blas unigryw i'r macaroni a'r caws hwn, a phroses ychydig o gaws Americanaidd yn ei gwneud yn fwy hufennog.
 1. Bacen Caws Mac : Mae hwn yn macaroni a chaws pobi syml a syml, wedi'i wneud â chaws, hufen, ac hufen sur.
 2. Macaroni Cheeseburger Taco: Mae'r cyfuniad macaroni a chaws hwn yn gwneud pryd blasus y bydd eich teulu'n caru.
 3. Cregyn Parmesan a Chaws : Rysáit macaroni a chaws cyfoethog a blasus wedi'i wneud gyda chaws Parmesan wedi'i ffresio'n ddiweddar, twymyn, a chregyn bach poeth wedi'u coginio. Gwisgwch friwsion bara wedi'u maethu ar gyfer macaroni blasus a chaserole gaws, a dylent fod yn ddysgl ochr neu brif ddysgl.
 4. Macaroni a Chaws Gyda Selsig : Mae selsig wedi'u sleisio â brown a thomatos wedi'u sleisio'n helpu i wneud y macaroni hufenog a blasus hwn yn ddysgl fawr. Gweinwch y macaroni a'r caws yma gyda bisgedi neu fara wedi'i dorri'n fân ar gyfer pryd o ddydd i ddydd.
 5. Macaroni a Chews Cimwch : Mae cimwch a seiri yn gwneud y macaroni a'r caws yma'n arbennig o dda. Mae croeso i chi ddefnyddio cimwch ychwanegol os oes gennych chi, neu ddefnyddio cyfuniad o'ch hoff fwyd môr, fel berdys, cregyn bylchog, neu gig cranc.
 6. Joe Macaroni 'n anawd a Casserole Caws : Mae'r Joe macaroni a chaws hynod yn gwneud pryd o ddau fwyd cysur.
 7. Macaroni a Chews Gwyrdd Chile : Mae pupur gili gwyrdd, salsa jalapeno, a cilantro yn rhoi gic bach i'r Cheddar macaroni a'r caws. Defnyddiwch y mac a'r caws blasus hwn fel dysgl ochr neu brif ddysgl am ginio neu ginio.
 1. Macaroni a Chaws wedi'u Hufen Hufen : Ryseit macaroni a chaws hufenog, wedi'u gwneud gyda saws caws Cheddar, macaroni wedi'u coginio, a thresi.
 2. Macaroni a Chaws wedi'u Baku : Mae hon yn macaroni a chaws pob ffasiwn, gyda chaws Cheddar, llaeth ac wy.
 3. Macaroni a Chaws Gyda Bacon : Mae bacwn wedi'i goginio yn ychwanegu at y caws a chriben bara yn y macaroni blasus hwn a chaserole gaws. Gweinwch y macaroni a'r caws hwn gyda thimatos wedi'u sleisio neu salad taflu ar gyfer pryd teuluol boddhaol.
 4. Pecyn Araf Macaroni a Chaws : Mae'r macaroni a'r caws hwn wedi'u coginio yn y popty araf.
 5. Andouille Macaroni a Chaws : Mae'r macaroni a'r caws blasus hwn yn cael llawer o flas ychwanegol o'r selsig andouille sbeislyd a sesiynau tân Cajun . Gweini gyda salad neu tomatos wedi'u sleisio ar gyfer pryd teuluol perffaith.
 1. Caws Tex-Mex Mac : Mae'r macaroni a'r caws hynod iawn yn cael eu gwneud gyda chig eidion a thomatos daear, ynghyd â thymherdiadau'r De-orllewin.