Beth yw Brost Maethol?

Y burum maethol a sut i'w ddefnyddio

Beth yw burum maeth? A pham yr ymddengys fod y llysiau'n ei hoffi cymaint? Os ydych chi wedi bod yn meddwl am y cynhwysyn hwn sy'n ymddangos i fyny ym mhobman mewn llyfrau coginio a siopau llysieuol fegan, darllenwch i ddarganfod diffiniad a phopeth y mae angen i chi ei wybod am burum maeth.

Beth yw Brost Maethol?

Mae lliw melyn a blas cawsog cnau, mae burum maeth yn burum anweithgar sy'n hoff o lawer o fagiaid oherwydd ei flas unigryw a'i debygrwydd i gaws pan gaiff ei ychwanegu at fwydydd (mae Bon Appetit hyd yn oed yn ei alw'n "llwch Cheeto natur" - mae'n bod yn gawsog ac yn dda).

Chwistrellwch rywfaint ar fara pop poeth neu garlleg poeth, neu ychwanegu llwy hael i saws ffrwd neu saws pasta. Y burum maethol yw'r unig ffynhonnell fwyd ddibynadwy o fitamin B12, felly os ydych chi'n fegan, mae'n syniad da ychwanegu peth at eich bwyd yn rheolaidd.

Ble alla i ddod o hyd i Yeast Maethol?

Dwi erioed wedi gweld bysedd maeth eto mewn siopau groser cadwyn fawr fel Kroger's, Albertson, Publix ac ati. Bydd yn rhaid i chi fynd i Food Food Whole neu eich siop bwydydd naturiol lleol.

Gellir dod o hyd i burum maethol yn y rhan fwyaf o fwydydd neu ran atodol o bob un o'r holl siopau bwyd iechyd a chydweithfeydd, hyd yn oed y rhai bach iawn. Fe allwch chi chwilio am fwydydd burum neu bowdr maethol (mae'r blas yr un fath ond mae'r gwead ychydig yn wahanol ac nid wyf yn bersonol yn cael llawer o ddewis ar y naill ffordd na'r llall), ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n cael burum bragiwr trwy gamgymeriad, fel ei ymddangosiad eithaf tebyg.

Yn Awstralia a Seland Newydd, fe'i gelwir yn burum maeth hefyd yn "burum saethus" neu "ffrwythau burum blasus".

Os na allwch ddod o hyd i burum maethol lle rydych chi'n byw, efallai y byddwch chi am roi cynnig ar siopa ar-lein ar gyfer burum maeth.

Pam mae llysiau yn hoff o frwyd maeth?

Os ydych chi'n gofyn y cwestiwn hwn, mae'n amlwg nad ydych chi wedi cael chwistrellu popcorn gyda dim ond ychydig o burum a halen maethol, oherwydd y byddech chi'n gwybod bod y burum maeth yn hollol flasus.

Mae Vegans yn caru'r blas caws (mae'n ddisodli caws Parmesan gwych) a gellir ei ychwanegu at rywfaint o fwyd fel gwelliant blas.

Ond nid dyna'r unig reswm y mae Vegans yn caru burum maethol. Mae burum maethol hefyd yn ffynhonnell dda o fitamin B12, sef yr unig faethol sy'n anodd iawn i'w gael fel vegan. Er bod llawer o ddadl ynglŷn â phwysigrwydd ac argaeledd B12 i'r rhai sy'n osgoi pob cig, llaeth ac wyau dros gyfnod hir, mae'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod bwyta burum maeth o bryd i'w gilydd yn ateb gwych, oherwydd, yn dda, mae'n flasus.

Gweler hefyd: A all llysiau bwyta burum?

Sut i ddefnyddio Yeast Maethol

Mae llysiau llysieuol, fegan neu beidio, mae burum maethol yn gynhwysyn ffantastig ac iach i gadw wrth law. Rwy'n cadw'r pwll nesaf i'r halen a'r pupur, ac mae'n debyg ei ddefnyddio mor aml - os nad yn amlach! Dyma rai o'm hoff ffyrdd i ddefnyddio burum maeth:

Ryseitiau gan ddefnyddio Yeast Maethol

Yn well gennych ddilyn rysáit benodol, yn hytrach nag arbrofi ar eich pen eich hun? Dyma ychydig o ryseitiau llysieuol a llysiau syml a hawdd sy'n defnyddio burum maeth: