Cacen Leches Quick and Easy Tres - Pastel de Tres Leches

Mae yna sawl ffordd y gallwch chi symleiddio tri cacen o feirws tra'n dal i fwynhau ei fod yn llawn blasus. Mae'n gacen ddelfrydol ar gyfer llwybrau byr, mewn gwirionedd. Y gymysgedd laeth gyfoethog sy'n cael ei dywallt dros y gacenen wedi'i bakio yw hyn sy'n rhoi blas unigryw i dair pysgod, felly mae'r canlyniadau mor dda wrth ddefnyddio cymysgedd cacennau fel y sylfaen. Rydw i bob amser yn gwneud meringue italiaidd ar gyfer y topping (mae'n gyflym unwaith y byddwch yn cael ei hongian), ond byddai'n hyd yn oed yn symlach i'w brigo gydag hufen chwipio.

Rhowch yr amser cacen hwn i gynhesu'r gymysgedd llaeth (dros nos yw'r gorau), a gwasanaethwch y cacen yn oeri. Mae'r gwead a'r blas hyd yn oed yn well yr ail ddiwrnod.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 degres.
 2. Ychwanegwch y cymysgedd cacen i bowlen gymysgu cymysgydd sefydlog. (Neu bowlen fawr , os ydych chi'n mynd i'w gymysgu â llaw gyda chwisg). Ychwanegwch 2 wy a mwy na 3 buchod (cadwch y gwyn wy ar gyfer y meringue ) a ½ cwpan llaeth neu laeth. Cymysgwch ar gyflymder isel am 30 eiliad neu hyd nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 3. Ychwanegwch y caws hufen meddal , hufen sur, menyn wedi'i doddi, blasu swn menyn, 1 llwy de fanilla a 2 lwy fwrdd (dewisol) a'i gymysgu ar gyflymder canolig am 1 - 2 funud, hyd nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
 1. Lledaenwch y batter i mewn i baner cacen 9 x 13 modfedd. Pobwch am 20 i 25 munud, hyd nes y bydd y toothpick wedi'i fewnosod i'r canol yn dod yn lân.
 2. Er bod y gacen yn pobi, gwnewch y 'surop' llaeth a fydd yn mynd i mewn i'r gacen mewn oeri: Mewn powlen, chwistrellwch y llaeth cywasgedig , y llaeth anweddedig, a'r hufen trwm (y tri math o laeth, neu feirws goch ) , 1 llwy de fanilla, pinsh o halen, a 1 llwy fwrdd llwyd (dewisol).
 3. Unwaith y bydd y gacen allan o'r ffwrn, defnyddiwch fforc neu sgwrc bach i dipio tyllau yn y cacen yn ysgafn, Arllwyswch y gymysgedd laeth yn araf dros y gacen gyfan. Ni fydd y gymysgedd llaeth yn sychu yn syth, ac efallai y bydd pwll yn yr ochrau a'r gwaelod ar y dechrau, ond yn y pen draw, ewch i mewn i mewn i'r gacen yn llwyr. Ewch yn syth o amgylch rhai i helpu i ddosbarthu'r hylif.
 4. Gorchuddiwch y cacen gyda lapio a chwythu saran am 3-4 awr neu dros nos.
 5. Er mwyn gwneud y meringue yn topio , rhowch y gwyn wyau yn y powlen (glân iawn) o gymysgydd trydan, ac atodi'r gwisg wifren.
 6. Rhowch y siwgr, 1/3 cwpan dŵr, surop corn, a phinsiad o halen mewn sosban fach, a'i roi i ferwi.
 7. Pan fydd tymheredd y surop siwgr yn cyrraedd tua 238 gradd Fahrenheit (ar ôl tua 3 munud), trowch ar y cymysgydd a dechrau guro'r gwyn wy. Pan fydd y tymheredd yn cyrraedd 242 gradd Fahrenheit (117 gradd Celsius), tynnwch y surop o'r gwres. (Mae cyfanswm yr amser coginio tua 4 munud, a dylai'r surop siwgr wneud edau tenau os byddwch chi'n sychu oddi ar fforc, a bydd wedi ei wneud yn fwy trwchus.)
 8. Dylai'r gwyn wyau fod yn frigiau canolig stiff . Arllwyswch y syrup yn araf ac yn ofalus i lawr ochr y bowlen gymysgedd, i'r gwyn wyau wedi'u curo. Parhewch i guro'r meringiw am 1-2 munud yn hirach. Cychwynnwch mewn 1 llwy de fanilla a 1 llwy de o rw os dymunir.
 1. Lledaenwch y meringue dros gacen , a defnyddiwch gefn llwy i wneud copa addurnol. Chwistrellwch gacen gyda sinam powdr.

Nodyn am bocsys pobi: Mae Tres Leches yn cael ei chyflwyno'n aml i'r sosban, ond mae rhai achlysuron fel penblwyddi lle y gallech chi gael cyflwyniad mwy deniadol. Gallwch chi efelychu'r gacen mewn 2 sosban cacen gacen , ond unwaith y byddant allan o'r ffwrn, rhowch o leiaf 12 awr iddynt orffen y llaeth tra bod y cacennau yn dal yn y parc, yn yr oergell. Unwaith y byddant wedi tyfu i fyny'r holl laeth ac wedi'u hoeri'n dda iawn, gallwch eu dadfeddiannu a'u rhewi gyda'r meringiw Eidalaidd neu hufen chwipio. Mae'n helpu i linio gwaelod y padiau gyda phapur darnau. Posibilrwydd arall yw coginio'r gacen mewn padell gwanwyn 10 modfedd, ac yna tynnwch y band o gwmpas y gacen ar ôl iddo gael ei oeri a'i fod wedi amsugno'r llaeth.

Amrywiad Tres Leches Coconut: Amnewid y dŵr yn y cymysgedd cacen gyda llaeth cnau coco ½ cwpan. Ailosod ½ o'r hufen chwipio â llaeth cnau coco . Ychwanegwch 1 llwy de o flas coco coco i gacen. Chwistrellwch gacen wedi'i orffen gyda chnau cnau tost.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 377
Cyfanswm Fat 25 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 140 mg
Sodiwm 133 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)