Rysáit Gludo Curry Coch Thai

Mae'n hawdd ei wneud o'r past croi coch Thai hwn - ni fyddwch byth yn prynu gorchuddion cyri wedi'i becynnu unwaith eto ar ôl i chi roi cynnig ar y rysáit hwn. Mae past cyri cartref yn creu cyri blasus, ac maent yn llawer iachach hefyd! Mae past cyri coch yn gwneud cyri Thai ardderchog, gan gynnwys cyri cyw iâr cyri a chriwiau bwyd môr , cyri cig eidion, cyri llysieuol a chriw pysgod . Neu ychwanegu dollop o'r past coch hwn i flasu cawliau Thai, nwdls neu brydau eraill.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch yr holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd neu gymysgydd a phroseswch yn dda i greu past cyri coch croyw Thai.
  2. Os yw'n rhy drwchus, ychwanegwch ychydig mwy o laeth cnau coco i helpu i gyfuno cynhwysion. Sylwch y bydd yn blasu'n gryf iawn ar hyn o bryd, ond bydd yn gymhleth pan fyddwch chi'n ychwanegu eich cynhwysion cyri ynghyd â llaeth cnau coco sy'n weddill. Hefyd, bydd yn troi lliw coch cryfach unwaith y bydd wedi'i goginio, gan ddod â lliw cili cili allan.
  1. Os yw'n well gennych saws cyri yn hytrach na phast, gall ychwanegu hyd at 1 laeth a phroses cnau coco.

I'w Ddefnyddio Ar unwaith

Os ydych chi'n barod i ddefnyddio'r past, gallwch goginio'r rysáit curren syml hon. Neu, os ydych chi'n defnyddio cyw iâr, rhowch gynnig ar gyw iâr cyri coch Thai yn hawdd.

  1. Rhowch y past mewn olew ychydig i ryddhau'r arogl, tua 1 munud. Ychwanegwch eich dewis o glwten cig, tofu, gwenith neu lysiau. Ychwanegwch y llaeth cnau coco sy'n weddill i greu saws cyri. (Os dymunir mwy o saws, ychwanegwch rywfaint o stoc cyw iâr neu lysiau o ansawdd da.) Mae rhai llysiau sy'n gweithio'n dda gyda cyri coch yn cynnwys tomatos, eggplant, zucchini, pys eira, blodfresych a sbigoglys.
  2. Os ydych chi'n defnyddio haenwellt ffres , ychwanegwch ddarnau o lemongrass ( rhan uchaf y coesyn) i'r ciwri wrth i chi ei goginio - bydd hyn yn ychwanegu mwy o flas. Gallwch hefyd ychwanegu ffon sinamon a 2 i 3 dail calch kaffir gyfan neu ddileu dail 1 i 2 bae.
  3. Cyn gwasanaethu, byddwch bob amser yn gwneud prawf blas. Os nad ydyw'n saeth neu'n ddigon blasus, ychwanegwch fwy o saws pysgod neu halen. Os ydych yn rhy saeth, ychwanegwch esgidiad arall o sudd calch. Os ydych yn rhy sour, ychwanegwch ychydig mwy o siwgr. Os yw'n rhy sbeislyd, ychwanegwch fwy o laeth cnau coco. Os ydych chi wedi rhedeg llaeth cnau coco, ychwanegu ychydig iogwrt , hufen sur neu hufen.
  4. Cyn ei weini, taenwch dros dyrnaid o coriander ffres (cilantro) a basil.

I Storio Pegus

Gosodwch mewn jar jar neu gynhwysydd wedi'i dynnu'n dynn yn yr oergell am hyd at 1 1/2 wythnos; rhewi wedyn.

Ynglŷn â Chili Powder

Gan na allwch chi ddod o hyd i bowdwr chili Thai bob amser, mae croeso i chi ddefnyddio'r powdr chili o'ch archfarchnad leol .

Er bod Mecsicanaidd yn tarddiad, mae'n gweithio'n rhyfeddol iawn ar gyfer hyn a ryseitiau Thai eraill, gan fod y chilïau wedi'u rhostio yn gyntaf cyn eu cymysgu i mewn i bowdr. Os ydych chi'n defnyddio powdr chili Thai neu Asiaidd, gwnewch yn siŵr eich bod yn lleihau'r swm i llwy de neu ddau yn hytrach na llwy fwrdd, neu bydd yn llawer rhy sbeislyd.