Storio Syrup Maple, Cynghorau Coginio, Ryseitiau a Dirprwyon

Mae'n hanfodol cadw storfa briodol o surop maple go iawn i osgoi llwydni

Syrup Maple Real

Fe welwch lawer o gynhyrchion ffug neu arfau ar y farchnad, ond mae'r peth go iawn yn werth y pris pris uwch.

Yn ôl y diffiniad, mae surop maple yn syrup a wneir gan anweddiad saff maple neu drwy ddatrys siwgr maple ac nid yw'n cynnwys mwy na thua 33 i 35 y cant o ddŵr.

Rhaid labelu surop maple dynwared, sydd fel arfer yn cael ei werthu fel surop crempog, ac yn gyffredinol mae'n cael ei wneud o surop corn yn bennaf gyda 2 neu 3 y cant o surop maple pur.

Mae'n bosibl y bydd rhai dyfyniadau yn cynnwys darniad maple artiffisial yn unig.

Mae surop pur maple dair gwaith mor melys â siwgr bwrdd rheolaidd, tra bod siwgr maple ddwywaith mor melys.

Maple Syrup Storio a Dirprwyon

Dylid storio surop pur maple mewn lle tywyll, oer am hyd at 2 flynedd nes ei agor ac yna ei oeri ar ôl agor lle bydd yn para 1 flwyddyn.

Gan na fydd y surop maple pur yn cael ei rewi os caiff ei wneud yn gywir, mae'r rhewgell yn lle da i'w storio bron yn amhenodol. Gall syrup maple wedi'i storio'n amhriodol dyfu tocsinau niweidiol a mowldog, ac os felly mae'n rhaid i chi ei daflu allan. Dewch â'r surop i dymheredd yr ystafell neu gynhesu cyn ei weini.

Mae'r microdon yn gweithio'n dda ar gyfer cynhesu syrup maple. Defnyddiwch gynhwysydd diogel microdon a gwres ar uchder o 30 i 60 eiliad fesul 1/2 cwpan, yn dibynnu ar ba mor oer ydyw a lefel pŵer eich microdon.

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio surop maple pur yn lle siwgr mewn rysáit wedi'i bakio, defnyddiwch syrup maple pur 3/4 ar gyfer 1 cwpanaid o siwgr gronog a lleihau'r hylif mwyaf amlwg yn y rysáit gan 3 llwy fwrdd ar gyfer pob cwpan o surop maple a ddefnyddir .

Cofiwch y bydd defnyddio syrup maple yn lle siwgr yn rhoi pigiad brown a hefyd yn achosi i'r nwyddau pobi gael eu brownio'n gyflymach oherwydd y cynnwys siwgr uchel.

Er mwyn rhoi syrup maple yn ei lle mewn coginio yn gyffredinol, defnyddiwch dair pedwerydd faint o surop maple fel siwgr. Wrth roi syrup maple yn lle mêl, defnyddiwch gymhareb un i un.Os ydych chi'n dod o hyd i chi mewn rhwym heb syrup maple, gallwch chi roi cynnig ar y newid hwn ar gyfer syrup maple ffug , ond peidiwch â disgwyl iddo ddod yn agos at y peth go iawn mewn blas.

Coginio gyda Syrup Maple

Er bod y mwyafrif yn gyfarwydd â surop maple fel topper ar gyfer crempogau neu mewn melys, mae ganddo hefyd geisiadau eraill mewn prydau blasus ac yn gweithio'n arbennig o dda gyda llysiau.

Mae gan drigolion Vermont draddodiad anarferol o ddathlu'r tymor siwgr trwy fyrbryd ar gyfuniad o surop maple, rhosglodiau plaen a phicyll dail. Oes, cyllyll dail! Mae pob gwenyn o gwn yn cael ei chlymu mewn syrup a'i fwyta, gyda darnau o bicyll dill yn rhyngddynt o gwmpas pob dau i dri chwyth o fwyd. Mae cynigwyr y cyfuniad diddorol hwn yn dweud bod y chwaeth melys a sour yn ategu ei gilydd.

Mae taffi surop Maple, a elwir hefyd yn Sugar On Snow, yn hoff hwyl i blant yn ogystal ag oedolion pan fydd y sudd yn dechrau llifo.

Ryseitiau Syrup Maple:

Apple Couscous Acorn Squash
Darn Siwgr Bean & Maple
• Pizza Brecwast Deep-Dish
Syrup Maple Syriff
Cacen Couscous Hufen Siocled
Saws Grand Marnier Siocled (Vegan)
Syrup Maric Apricot Ffug
Cnau Butternut a Chup Afal Hufen
• Tost Tyfu Ffrangeg Emeril
Frozen Maple Mousse
Salad Ffa Ham & Lima
Iogwrt Blas ar y Cartref
Muffins Huckleberry
Crempog Huckleberry
Cimwch gyda Nutmeg Vinaigrette a Chestnut Puree
Maple Menter
Tatws Melys wedi'u Candied
Cacen Caws Maple
• Spareribs Cocktail Maple
Cwcis Cnau Coco Maple
Saws Cranberry Maple
Hufen Maple
Candy Hufen Maple
Divinity Maple
Ring Pwmpen Maple Glazed
• Glaze Mustard Maple
Tendr Porc Mwstard Maple
Bara Mawn Oatmeal (ABM)
• Maple Pecan Scones
• Tatws Melys wedi'u Stwffio â Maple
Maple Syrup & Apple Seidr Moch ar gyfer Porc
• Maple Syrup Orange Cyw iâr
• Maple Syrup Gravy
Disodli Syrws Maple
Hufen Iâ Maple Walnut
Afalau Syrws Mashed Maple
Popcorn Maple Maple
Crempog Oogwrt Oren gyda Mefus
• Candy Pwmpen
• Gwisgo Mafon Mafon
Darn Pastell Tatws Melys
Tatws Melys Chwipiog
• Jam Persimmon Gwyllt
Reis Gwyllt gyda Cherries a Cnau Cwn
Cacen Coffi Streusel Yam

Mwy Amdanom Maple Syrup

• Storio Syrws Maple, Dirprwyon a Chyngor Coginio
• Graddau a Safonau Ansawdd Siwgr Maple
• Cynhyrchiad Syrup Maple - Sut i wneud surop maple
• Maple Syrup History