Rhowch Hwb i'ch Bwydydd Gyda'r Prydau Uchel-Protein hyn ar gyfer Llysieuwyr

O Llenwi Brecwast i Fwynhau Ciniawau i Ginio Cysurus

Gan nad yw cig yn rhan o ddeiet llysieuol a llysieuog, mae gan lawer o bobl sy'n bwyta fel hyn bryderon na fyddant yn cael digon o brotein. Ond nid oes unrhyw reswm i'w poeni - gall llysieuwyr a llysiau yn hawdd gael digon o brotein yn eu diet di-gig, ac efallai y byddant eisoes yn gwneud hynny heb hyd yn oed geisio.

Trwy ymgorffori tofu, quinoa, cnau a ffa yn eich ryseitiau llysieuol neu fegan, byddwch yn cynyddu'r protein yn y dysgl yn syth ac yn creu pryd o lenwi. O frecwast i ginio i ginio, mae amrywiaeth o ryseitiau i gadw prydau bwyd yn ddiddorol tra'n gadael i chi deimlo'n fodlon.